Utbildningar i presentationsteknik

Idag har vi stora möjligheter att välja hur vi vill föra fram vårt budskap, exempelvis har vi en buffé av verktyg såsom presentationsprogram (ex. PowerPoint), videofilmer, grafiska uppställningar, smartboards och whiteboardtavlor.

Förutsättningarna för att inte tråka ut, för att få dina mottagare att minnas och bli inspirerade av det du för fram är alltså bättre än någonsin; men det är också svårare än någonsin att komma igenom ”bruset”.

Precis detta arbetar vi med – att lära dig att nå ut och få fram ditt budskap. Hos oss får du möjlighet att lära, öva, få feedback och utvecklas i små grupper.

Våra utbildningar är till för dig som verkligen vill lära dig något, inte för att få ett roligt avbrott i arbetet!

retorikcoach

Förslag på öppna utbildningar

> Presentationsteknik

Presentationsteknik är en utbildning som är till för dig som känner att du vill lära dig hur du ska få fram ditt budskap och få lyssnarna att lyssna intresserat. Den finns även som webbutbildning.

> Praktisk retorik

Utbildningen i praktisk retorik är till för dig som på allvar vill få folks uppmärksamhet när du talar eller presenterar något.

> Våga tala inför grupp

Våga tala vänder sig till personer som undviker att hålla presentationer på grund av den nervositet de drabbas av

> Presentation skills (in English)

Presentation skills is the English version of our popular speaker training course (Presentationteknik) – a course for people in various professions.

Förslag på företagsanpassade utbildningar

> Presentationsteknik

Presentationsteknik fokuserar mycket på hur ni kan hålla presentationer som blir intressanta, tydliga och där det blir lätt för lyssnarna att minnas det som är viktigast.

> Praktisk retorik

I Praktisk retorik är vår bredaste utbildning, här tar vi upp hur man presenterar saker så de blir intressanta och pedagogiska, hur man argumenterar framgångsrikt samt att vi också har ordentligt med tid för att öva in det så det sitter!

> Argumentationsteknik

I vårt upplägg Argumentationsteknik är till för grupper som håller mycket presentationer där de ofta argumenterar för olika förslag/idéer/produkter.

> Rhetoric in English

Rhetoric in English is the English version of our popular speaker training course – a course for people in various professions.