Möt några av våra kunder!

Vi har hållit utbildningar för massor av olika kunder med många olika upplägg och inriktningar. Här vill vi presentera några av dem:

Öppna utbildningar

På våra öppna kurser har vi haft deltagare från så gott som alla svenska storföretag, från kommuner, landsting och myndigheter samt förstås från massor av små och mellanstora företag. Några exempel: ABB, Ericsson, Nordea, AstraZeneca, Volvo, Keolis, Vetenskapsrådet, Skatteverket, Tieto, Karolinska Institutet, Sandvik, ICA, Lantmännen och Assa Abloy.

Här finns också recensioner från deltagare på våra kurser som tillhandahålls av företaget "Utbildning.se":

KTH

Vi har ramavtal med KTH för utbildningar i retorik för deras anställda, det vill säga lärare, forskare, administratörer och doktorander. Utbildningarna ges på både svenska och engelska och har varit allt från längre utbildningar med inriktning på att våga tala till korta föreläsningar om presentationsteknik. Vi har också hållit i retorikcoachningar med exempelvis forskare som ska hålla presentationer för forskningsanslag.

IKEA

IKEA efterfrågade en utbildning som länkade samman presentationsteknik med argumentation. Under 2014 besökte vi Älmhult och arbetade med en grupp som bland annat arbetade med produktutveckling.

KRAV

Från KRAV har vi både haft deltagare på öppen utbildning och gett specialanpassade kurser i retorik och argumentation.

Dataföreningen

Vi har ett samarbete med Dataföreningens utbildningsdel sedan många år där vår roll är att leda ett utbildningspass inom deras utbildningar Certifierad IT-arkitekt och Certifierad Lead Developer. Fokus är att stärka deltagarna när de ska presentera och argumentera för olika förslag och lösningar

Sveriges Radio

Projektavdelningen vid Sveriges Radio tog kontakt med oss och ville köpa in vår tredagars-utbildning Praktisk retorik för avdelningen. Vi anpassade utbildningen efter deras önskemål och behov och genomförde sedan flera omgångar av utbildningen för deras projektledare.

Rädda Barnen

Vi har sedan många år tillbaka samarbetat med Rädda barnen på flera orter i Sverige. Vi har erbjudit dem gratisplatser på våra öppna utbildningar när vi haft möjlighet, främst på kurser i retorik men även på skrivutbildningar.

Språkservice

Hos Språkservice i Malmö höll vi i en skrivutbildning med fokus på kundkommunikation. Fokus låg på text och ton, e-postkommunikation och på att signalera företagets kärnvärden i text.

Vasakronan

Vasakronan ville ge sina förvaltningsassistenter, bitr. fastighetschefer och kundtjänstmedarbetare en gemensam plattform att stå på när det gällde att skriva på ett tydligt sätt som kommunicerade Vasakronans värden. Vi satte, tillsammans med Vasakronan ihop en skrivutbildning för dessa grupper och har genomfört den i flera omgångar.

Axis Communications

Från Axis har vi haft både deltagare på flera av våra öppna utbildningar, däribland Presentation skills och Skrivande i arbetslivet 1. Vi har även genomfört vår utbildning Presentation skills på plats hos Axis i Lund.

Alecta

Alecta har genom åren skickat många deltagare till våra öppna utbildningar men vi har även haft skräddarsydda retorikutbildningar och retorikcoachningar på plats hos dem.

Sölvesborgs kommun

Vi höll en utbildning i att skriva för webb och sociala medier för informatörer och andra medarbetare som skriver mycket i Sölvesborg och ett par grannkommuner. Utbildningen gavs i workshopformat och fokuserade på klarspråkligt webbskrivande. Tyngdpunkten låg på diskussioner och praktiska övningar.

Utrikespolitiska Institutet

Åt utrikespolitiska Institutet har vi utbildat många stipendiatgrupper i retorik, som en del i den utbildning de får av UI. Vi har även utbildat personal på UI.

Elettric

Elettric är ett italienskt-svenskt företag som har sitt svenska huvudkontor i Göteborg. Åt Elettric höll vi en utbildning i presentationsteknik på engelska i samband med att deras italienska kollegor var på besök i Sverige.

Carnegie

Carnegie är en kund vi har jobbat med i många år när det gäller retorik och presentationsteknik, främst då fondförvaltarna och de kundansvariga som behöver kunna särskilja sig från konkurrenter och även kunna förklara komplexa ekonomiska frågor.

Microsoft

Hos Microsoft i Sverige arbetade vi med en halvdagsutbildning i presentationsteknik som vi följde upp med ett rent övningstillfälle några månader senare.

Saint Gobain

Saint Gobain kontaktade oss då de ville ha en utbildning i presentationsteknik på engelska för personer i deras fleråriga management trainee-program. Vi genomförde denna utbildning i flera omgångar, dels på plats hos Saint Gobain och även med en grupp på vår öppna utbildning Presentation skills.

Hovet

Det var inte kungen som bad om våra tjänster utan i stället främst personer som jobbade med att bevara de kungliga slotten och alla dess föremål. De ville ha en utbildning i presentationsteknik för att bli bättre på att berätta om vad de gör på ett intressant sätt.

AstraZeneca

AstraZeneca ville ha ett kort inslag om presentationsteknik med inriktning på användning av Powerpoint-bilder vid en av deras konferenser riktade till läkare som även arbetar som föreläsare åt AstraZeneca. I förberedelsefasen arbetade vi nära beställarna för att innehållet skulle hamna på rätt nivå för deltagarna vid konferensen.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är en stor och komplex organisation, en avdelning på huvudkontoret behövde en utbildning i mötesteknik eftersom de ledde många möten med andra delar av organisationen och de ville vara effektiva, tydliga och engagerande mötesledare.

Bonnier Digital

Till Bonnier Digital byggde vi en skrivutbildning med mål att skapa en gemensam syn på hur kommunikation från Bonnier Digital ska låta, både när det gällde kundtjänst och intern kommunikation. Vi har hittills genomfört denna utbildning i två omgångar på plats hos Bonnier Digital i Mellerud.

Bright

För Brights personal skräddarsydde vi en utbildning i presentationsteknik med flera uppföljande delar i workshopformat, med extra fokus på deras verksamhetskonsulter.

Småföretagarnas a-kassa

På SmåA arbetade vi med en skrivutbildning för kundtjänstmedarbetarna. Vi hjälpte även SmåA att gå igenom de informationsbrev som går ut till medlemmarna, genom att komma med synpunkter och vägledning för hur de kunde omarbetas för att bättre kommunicera de värden som SmåA ville nå ut med.

Dekra

Hos Dekra genomförde vi flera olika uppdrag. Bland annat arbetade vi med halvdagsutbildningar i presentationsteknik men även en specialanpassade utbildningar i ”Svåra samtal” för Dekras besiktningsmän och besiktningskvinnor.