Skrivkurser för arbetslivet

Nästan alla som har ett jobb måste dagligen producera någon form av text. Du som skriver i jobbet är expert på ditt ämnesområde och behärskar dess fackspråk till fullo. Men får dina texter avsedd effekt? Gör läsaren det du vill att hon eller han ska göra? Har du koll på din målgrupp och hur den uppfattar texten? Även den skickligaste skribenten behöver få återkoppling på sina texter – ja, faktiskt är det så att de skickligaste skribenterna är de som lärt sig se sina texter ur läsarens perspektiv.

Vi erbjuder skrivkurser i små grupper, intensivt och målinriktat textarbete samt utbildare med mångårig erfarenhet av olika sorters texter. Vi kan också erbjuda skräddarsydda skrivkurser, skrivhandledning och kortare seminarier om skrivande och språkriktighet.

Våra kurser kan genomföras både som fysiska kurser och som webbkurser beronde på vad som passar er. Kontakta oss gärna på info@retorikutbildning.se om du vill veta mer om vad vi kan erbjuda.

Skrivkurser för arbetslivet

Öppna utbildningar

> Skrivande i arbetslivet 1

För dig som inte har skrivande som din primära uppgift men som vill bli bättre på att skriva.

> Kortkurs i yrkesskrivande

Vänder sig till samma personer som "Skrivande i arbetslivet 1" men detta är en kortare version på bara en dag.

> Skriv utan fel och missförstånd

Den här kursen vänder sig till personer där det blir fel texter som de skriver och där felen leder till missförstånd eller kritik från de som läser.

> Skrivande i arbetslivet 2

För dig som är en ganska erfaren skribent men vill bli ännu bättre.

> Skriv bättre myndighetstexter

En skrivutbildning för dig som jobbar mycket med just myndighetstexter.

> Skrivhandledning

Vi kan ge dig individuell återkoppling på och hjälp med dina texter. Utbildningsformen fungerar även på distans.

Föreläsningar och seminarier

> Skriva för sociala medier

På det här seminariet diskuterar vi vad du som företräder ett företag, en myndighet eller en organisation ska tänka på i din kommunikation i sociala medier.

> Skriv bättre mejl

På det här seminariet får du lära dig vad du ska tänka på för att dina mejl ska få önskad effekt och ge det intryck du vill.

> Rätt och fel i språket

Kan man egentligen tala om rätt och fel i språket, och vad är då egentligen rätt?

> Skrivregler för 2020-talet

Språkkonsulten Anna Antonsson talar om skriftspråkets villkor och förutsättningar i ett föränderligt språkssamhälle.

> Språklagen så funkar den

Språklagen säger att det offentliga språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Men vad betyder det egentligen?