Skriv riktigt bra myndighetstexter

Att skriva begripliga myndighetstexter kan vara svårt – även om du är expert på ditt område. Hur kan du skriva för att förena läsbarhet med ett korrekt språk som inte lämnar utrymme för feltolkningar? Och vad betyder egentligen "vårdat, enkelt och begripligt", som allt offentligt språk ska vara enligt språklagen?

För dig som vill förkovra dig i ämnet myndighetstexter och klarspråk erbjuder vi flera olika utbildningsalternativ med vår erfarna språkkonsult.

Utbildningar

> Skriv bättre myndighetstexter – öppen utbildning

Om ni bara är en eller ett par personer är ni välkomna på vår öppna utbildning i Stockholm.

> Skriv bättre myndighetstexter - webbutbildning

Vi har också samma kurs som ovan i formen av en webbkurs uppdelad på tre pass à 2 timmar.

> Skriva myndighetstexter – anpassad utbildning

Är ni flera som vill gå kurs? Vi anpassar en utbildning åt er helt efter era behov och förkunskaper.

> Skrivcoachning/skrivhandledning

Vi kan ge dig individuell återkoppling på och hjälp med dina texter. Utbildningen fungerar även på distans.

Föreläsningar och seminarier

> Språklagen – så funkar den

Språklagen säger att det offentliga språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Men vad betyder det egentligen?