Skrivutbildning på distans

För dig som vill bli bättre på att skriva i ditt arbete och vill ha möjlighet till distansutbildning så erbjuder vi ett stort utbud av webbutbildningar. Läs mer om våra webbutbildningar här >>.

Distansutbildning

> Skrivcoachning/skrivhandledning

Utöver webbutbildingarna så erbjuder vi också skrivhandledning som kan ske på distans.